Kiray tips para bigyan ng bagong style ang mga lumang damit

Mga pinagdaanan sa buhay ng 'Starstruck' Final 4, malalaman sa 'Magpakailanman'

Luma na ba ang iyong mga damit? Walang problema dahil sa pamamagitan ng ilang gupit, puwede na silang pagandahin at pormahan ng bagong styles.