Sa section na “Pranking in Tandem” ng programang “The Boobay and Tekla Show,” nagkunwari si EA Guzman na mangangailangan ng pansamantalang bodyguard at might “ex” jowa na kapwa niya lalaki.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *